A Jobb Kor Polgári Egyesület bemutatkozása

Közösségünk az ezredforduló első éveiben alakult olyan értelmiségi, keresztény családokból, akik a magánéletük egészséges megélése mellett a társadalomban való egyéni és közösségi feladatvállalást is fontosnak érezték. Mind közvetlen környezetünkért, mind nemzettársainkért érzett felelősségünk újabb és újabb közösen megvalósítható cselekedetekre sarkall bennünket. Rendszeresen találkozunk, ahol gondolatainkat kicseréljük, az általunk éppen fontosnak ítélt területen közös elhatározással újabb és újabb programokat tervezünk és valósítunk meg. Közösségünk a keresztény élet mindennapi megélését közös zarándoklatokkal, imaalkalmakkal, illetve imakörünk rendszeres együttlétével teszi teljessé. 
A következőkben említett tevékenységek nem fedik le teljesen vállalt feladatainkat, de érzékeltetik, hogy közösségünk célja – gyermekeink felé mutatott példaadással együtt – világunk és környezetünk szebbé tétele.

A szobrot és a honlapot a Jobb Kor Polgári Egyesület az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával valósította meg.

 

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK

Kampány a kettős állampolgárságért.
Tagjaink jelentős munkát vállaltak 2004-ben, a kettős állampolgárság megszavazásáért
folytatott kampányban. Számunkra mindig fontos volt, hogy a jelenlegi Anyaország területén kívül élő nemzettársaink is megkapják a magyar állampolgárságot.

2006. augusztus 20-án, a Szent Korona másolatának jelenlétében felavattuk Budakeszin a Mindenmagyarok Zászlaját.
Beszédet mondott Makovecz Imre, Mádl Dalma asszony, Wittner Mária. Vendégeink között volt Schmitt Pál elnök úr is.

A Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóján emlékkövet állítottunk és avattunk fel.
2006. október 23. Az emlékkövön Kiss Iván grafikusművész, egyesületi tagunk alkotása látható.
Beszédet mondott: Wittner Mária. Közreműködött: Dózsa László színművész, ‘56-os pesti srác.
A megemlékezést megtisztelte többek között Tőkés László püspök, Szűrös Mátyás, Melocco Miklós szobrászművész, Nagy Gáspár költő.
Minden évben október 23-án megemlékezést tartunk.

Wass Albert születésének 100. évfordulóján, 2008. január 12-én avattuk fel az író mellszobrát Budakeszin, a Fő téri közparkban. Ezt követően ünnepi fogadást tartottunk felolvasó est és zenei ünnepség keretében. A mű Gábor Emese szobrászművész alkotása.

Egyesületünk kárpátaljai és erdélyi gyermekeket nyaraltatott több alkalommal Magyarországon.

2010. júniusában az árvíz sújtotta Csikóstőttőst támogattuk.
Pénzadomány-gyűjtést szerveztünk, valamint saját fizikai munkaerőnkkel próbáltunk enyhíteni a károkon. Csikóstőttős az ország három legszegényebb régiójának egyikében található, Tolna és Baranya megye határában.

Iszapkatasztrófa kármentesítő munkáiban részvétel
Egyesületünk tagjai közül néhányan részt vettek Devecserben a 2010-es vörösiszap katasztrófa kármentesítő munkálataiban.

Felhívást tettünk közzé a dévai gyermekotthon támogatására:
– táv-örökbefogadás vagy
– rendszeres anyagi támogatás keretében

Részt vettünk a Csobánkán található Élet Háza felújításában, kialakításában.
Fizikai munkánkkal és eszközökkel segítettük a ház elindulását.

Gyógyító összefogás egy kárpátaljai halmozottan sérült kisfiú javára
Csendely Krisztián, most 10 éves kárpátaljai kisfiú kezelését vállalta fel az Egyesület.
Mozgássérült, szembetegséggel küzdő zárkózott gyermek volt, aki önálló mozgásra nagyon nehezen volt képes.
2008-tól folyamatosan segítettük gyógyulását. Finanszíroztuk és szerveztük a gyógykezelését. A Pető Intézetben három alkalommal fejlesztő kezelés sorozaton vett részt.
Két műtétjét is finanszíroztuk (lézeres szemműtét, csípő és térd helyreállító műtét). Ennek érdekében 2009-ben jótékonysági bálon rendeztünk gyűjtést.
Speciális gyógycipőjét Budakeszin Bokor István cipészmester készítette el. Azóta jelentősen javult az állapota, két lábon közlekedik, némi botos segítséggel. Nagy eredmény, hogy a helyi iskolába egészséges társaival együtt tud már járni.

JÓTÉKONYSÁGI EST MEGRENDEZÉSE Beregdéda rászorulóinak támogatására
2015. május 9.
Kárpátalján az ukrajnai háború miatt veszélybe került családok támogatására Jótékonysági Estet szerveztünk Budakeszi Önkormányzatának támogatásával.
Célunk az volt, hogy a kialakult helyzet miatt olyan családokat és cégeket keressünk, akik havonta fix összegű vagy alkalmanként tetszőleges mértékű pénzbeli támogatást nyújtanak, „örökbe fogadva” egy-egy rászoruló személyt, családot, vagy programot (pl. gyógyszertámogatás, tüzelőanyag vásárlás, stb…). A jótékonysági est sikeres volt. A háborús helyzet végéig egyesületünk tagdíjbevételét teljes egészében Kárpátaljára juttatjuk el 2–3 havonta.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ BUDAKESZI CSALÁDOK TÁMOGATÁSA
Gyermekek nyaraltatása és integrálása
Rendszeresen nyaraltatjuk hátrányos helyzetű budakeszi családok gyermekeit Badacsonylábdihegyen. A helyi pedagógusok segítségével kerültek kiválasztásra azok a gyermekek, akik rendkívül nehéz anyagi és családi háttérrel rendelkeznek. Ezek a gyermekek gyakran a legalapvetőbb szükségletekben is hiányt szenvednek és iskolán kívüli közösségi élményekkel egyáltalán nem rendelkeznek.
Az elmúlt években nyáron 1–2 hetes nyaralást szerveztünk részükre Badacsonylábdihegyen.
Itt lehetőségük van kézműveskedni, néptáncot tanulni, dráma játékokban részt venni, társasjátékokat kipróbálni és természetesen lubickolni a Balatonban.
Ezekben a napokban megtapasztalhatják a keresztény családok összetartó szeretetközösségét is.
A nyári programok mellett állatkerti- és, múzeumlátogatást, valamint egyéb hétvégi programokat is szerveztünk részükre. Karácsonykor megajándékozzuk őket.