Dalotti Tibor bevezető beszéde a szoboravatáson

Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim, Isten hozta Önöket Nagy Gáspár költő mellszobrának avatásán! A Jobb Kor Polgári Egyesület nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szabó Márta asszonyt a költő özvegyét, gyermekeit: Áront, Ritát és Rékát valamint családjaikat. Tisztelettel köszöntjük Orbán Viktor miniszterelnök urat, Spányi Antal püspök urat, Navracsics Tibor Európai Uniós biztos urat, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő urat, Horváthné Kántor Klára Nagytilaj és Csutoráné Győri Ottilia Budakeszi polgármester asszonyait, Filó Kristóf plébános urat, Boros Péter nagytiszteletű urat és nem utolsósorban Önöket, akik megtiszteltek minket és Gáspárt azzal, hogy eljöttek!

Az imént felsoroltak névsora és a megjelentek nagy száma azt jelzi, hogy nagyon fontos eseményre érkeztünk.

2006. október 23-án, a Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóján, mialatt Budapesten szégyenletes események zajlottak, néhány kilométerre, itt a Budai hegyek nyugodt csendjében a Jobb Kor Polgári Egyesület ’56-os Emlékkövet avatott. Ezen a méltóságteljes megemlékezésen Wittner Mária “Diploma a hazáért” oklevelet és a saját maga által készített ötvenhatodik zászlót adományozta Nagy Gáspárnak. Ez volt a költő utolsó közszereplése. Néhány héttel később a Teremtő magához szólította Gáspárt. Egyesületünk koszorúján annak idején ez állt: „Élő szellemed gyógyítsa hazánkat!”

Miért állítunk szobrot egy olyan embernek, aki versei által ma is velünk él? Hadd idézzem az ’56-os Emlékbizottsághoz beadott pályázatunkból ezt a mondatot: „Annak a költőnek kívánunk szobrot állítani, aki a magyar irodalmi és közéletben bátorságával talán a legtöbbet tette, hogy a hazugság és a zsarnokság világát egy tiszta és jobb kor váltsa fel.”

A szoborállítás gondolata már évekkel ezelőtt felvetődött bennünk, hiszen egyesületünk tagjai közül többen személyesen ismerték őt, sőt mondhatjuk barátai voltak, mégis most Nagy Gáspár halálának tizedik évfordulóján jött el a pillanat, amikor mindez kompromisszum-mentesen megvalósulhatott.

Köszönet Szabó Mártának, a költő feleségének, aki mindenben támogatott minket, annak ellenére, hogy nagyon nehéz lehet most egy szobor mellett megállni úgy, hogy nem foghatja férjének a kezét.

Köszönet Oláh Katalin szobrászművésznek, akit nem véletlenül választottunk ki a szobor megalkotására. Katalin korábbi munkáit megtekintve láttuk benne azt a művészt, aki lélekkel tudja telíteni a rideg követ. A klasszikus és reneszánsz mesterek méltó utódjaként nyúl egy-egy témához, szívünkhöz közel állóan és -a sokszor érthetetlen modern művekkel ellentétben- valósághűen mintázza meg azokat. E méltatás után gondolom, mindenki kíváncsian várja majd a költő szobrának leleplezését!

Köszönet egyesületünk minden tagjának, és a Bechtold családnak, akik időt, energiát nem kímélve lehetővé tették, hogy ez a gyönyörű szobor ma itt álljon.

Köszönet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság anyagi támogatásáért, valamint Budakeszi Önkormányzatának a sokoldalú segítségéért!

Végezetül hadd osszam meg önökkel azt az élményt, amit mi, a szobor létrehozói mindannyian megtapasztaltunk. A cél felé közeledvén minden akadály elhárult, minden probléma megoldódott, minden elsimult. Mi megtapasztalhattuk, hogy Gáspár most is felénk nyújtja kezét és lelke még mindig itt van közöttünk.